پرتال جامع رشته ادبیات

نام محصول : پایان نامه ارشد ادبیات - وجه اشتراک و افتراق روضه العقول و مرزبان نامه

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: شانتیا
قیمت: 300,000 ریال
همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


پایان نامه ادبیات پایان نامه ارشد ادبیات روضه العقول مرزبان نامه فاکهه الخلفاء وجوه اشتراک وجوه افتراق سبک حکایت باب

  نام محصول : پایان نامه ارشد ادبیات - وجه اشتراک و افتراق روضه العقول و مرزبان نامه

  چکیده
  مقدمه
  فصل اول
  کلیات
  بیان مسأله
  اهمّیّت وضرورت تحقیق
  اهداف تحقیق
  نتایج کاربردی تحقیق
  فرضیّه های تحقیق
  پیشینۀ تحقیق
  روش تحقیق
  فصل دوم
  داستان، قصّه، حکایت
  قصّه
  زبان حکایت
  تعریف شخصیّت
  سبک نثر نویسی در قرون ششم وهفتم
  معّرفی محمّدغازی ملطیوی واثرش
  نکاتی دربارۀ مطلب فوق
  معّرفی سعدالدّین وراوینی ومرزبان نامه
  نکته ای تاریخی
  سبک روضة العقول  ومرزبان نامه
  مختصّات لفظی
  استعمال لغات تازی
  صنایع لفظی
  مختصّات جمله بندی ها
  مختصّات معنوی
  کلیله ودمنه
  بررسی جنبه های مختلف روضة العقول ومرزبان نامه
  چهارچوب های روضة العقول
  مقایسۀ روضة العقول ومرزبان نامه در استناد به شواهد شعری
  مقایسۀ ترکیبات ومفردات دوروایت
  فاکهه الخلفاء ومرزبان نامه
  نظر دیگران دربارۀ مرزبان نامه وروضه العقول ومؤلفانشان
  فصل سوم
  شیوۀ کار در ابتدای باب سوم
  باب های مرزبان نامه وروضة العقول
  مقایسۀ روایت های داستانی در باب های روضة العقول ومرزبان نامه
  فصل چهارم
  حکایت هنبوی با ضحّاک
  حکایت خرّه نما با بهرام گور
  حکایت گرگ خنیاگر با شبان
  حکایت شگال خرسوار
  برزیگر با مار
  غلام با بازرگان
  آهو وموش وعقاب
  مرد طامع با نوخرّه
  شهریار بابل با شهریارزاده
  آهنگر با مسافر
  روباه با بط
  بازرگان با دوست دانا
  پسر احول با میزبان
  مردم مهمان با خانه خدای
  حکایت موش ومار
  حکایت بزرجمهر با خسرو
  حکایت دزد با کیک
  حکایت نیک مرد با هدهد
  حکایت خسرو با ملک دانا
  بزرجمهر با خسرو
  مرد بازرگان با زن خویش
  رای هند با ندیم
  حکایت زغن ماهی خوار باماهی
  حکایت موش با گربه
  حکایت بچه زاغ با زاغ
  حکایت درخت مردم پرست
  حکایت زن دیبافروش وکفشگر
  حکایت دزد دانا
  حکایت خسرو با خرآسیابان
  حکایت  خنیاگر با داماد
  حکایت روباه با خروس
  حکایت دیوانه باخسرو
  حکایت پادشاه با منجّم
  حکایت سوارنخجیرگیر
  حکایت شتر با شتربان
  حکایت موش خایه دزد با کدخدای
  حکایت خسرو با مرد زشت
  حکایت جولاهه با مار
  حکایت مارافسای ومار
  حکایت برزگر با گرگ ومار
  حکایت درودگر با زن خویش
  حکایت ایراجسته با خسرو
  حکایت ماهی وماهی خوار
  حکایت راسو وزاغ
  شرح آیین خسروان پارس
  حکایت مرد باغبان با خسرو
  نتیجه گیری
  منابع  ومآخذ

  مشخصات فنی محصول : پایان نامه ارشد ادبیات - وجه اشتراک و افتراق روضه العقول و مرزبان نامه
  فرمت word 120 صفحه
  منابع دارد
  بررسی تخصصی محصول : پایان نامه ارشد ادبیات - وجه اشتراک و افتراق روضه العقول و مرزبان نامه
  نظرات کاربران در مورد محصول : پایان نامه ارشد ادبیات - وجه اشتراک و افتراق روضه العقول و مرزبان نامه

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه