پرتال جامع رشته ادبیات

نام محصول : تحقیق ادبیات فارسی - سیمین بهبهانی

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: ادبیات هفت
قیمت: 40,000 ریال
همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


رشته ادبیات تحقیق ادبیات مقاله ادبیات مقالات ادبیات سیمین بهبهانی شعر شاعر معاصر

  نام محصول : تحقیق ادبیات فارسی - سیمین بهبهانی

  • مقدمه
  • زندگی نامه سیمین بهبهانی
  • آثار سیمین بهبهانی
  • پیام و ویژگی های شعر سیمین بهبهانی
  • صور خیال در شعر سیمین بهبهانی
  • شیوه تصویر سازی
  • تصویرهای تازه و ابتكاری
  • تصویرهای تكراری(كلیشه ای)
  • تكرار تصاویر(اخذ از خویش)
  • تصویر در تصویر(تعدّد تصاویر)
  • عوامل به وجود آورنده تصاویر
  • محیط زندگی شهری و پدیده های امروزی
  • زن بودن
  • مسائل اجتماعی و سیاسی جامعه
  • مواد تشكیل دهنده تصویرها
  • تصویرهای برگرفته از اندام و اعضای بدن
  • تصویرهایی كه مواد آن از طبیعت گرفته شده اند
  • تصویرهای مربوط به خود شاعر
  • تشبیه در شعر سیمین بهبهانی
  • تشبیه مضمّر
  • شبیه تمثیل(اسلوب معادله)
  • تشبیه ملفوف
  • تشبیه جمع
  • تشبیه تفضیل
  • تشبیه مركّب
  • استعاره در شعر سیمین
  • استعاره مصرّحه
  • استعاره مكنیّه
  • استعاره تبعّیه
  • تشخیص
  • حسامیزی
  • مجاز در شعر سیمین
  • كنایه در شعر سیمین
  • سمبل در شعر سیمین
  • منابع و مآخذ

  مشخصات فنی محصول : تحقیق ادبیات فارسی - سیمین بهبهانی
  بررسی تخصصی محصول : تحقیق ادبیات فارسی - سیمین بهبهانی
  نظرات کاربران در مورد محصول : تحقیق ادبیات فارسی - سیمین بهبهانی

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه