پرتال جامع رشته ادبیات

نام محصول : پایان نامه ادبیات - پژوهشی درباره دکتر قیصر امین پور

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: ادبیات هفت
قیمت: 300,000 ریال
همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


رشته ادبیات پایان نامه ادبیات پایان نامه های ادبیات قیصر امین پور شعر

  نام محصول : پایان نامه ادبیات - پژوهشی درباره دکتر قیصر امین پور

  • مقدّمه
  • طرحنامه ی تحقیق
  • اهمیّت تحقیق
  • هدف از تحقیق
  • روش شناسی تحقیق
  • پیشینه ی تحقیق
  • نقد چیست
  • نقد ادبی
  • تعریف نقد
  • اهمیّت و فایده ی نقد ادبی
  • حدود و امکان نقد ادبی
  • انواع نقد
  • نقد ظاهری
  • نقد لغوی
  • نقد فنی
  • نقد زیبایی شناسی
  • نقد معنایی
  • نقد اخلاقی
  • نقد اجتماعی
  • نقد ادبی ایران و جهان
  • نقد ادبی در یونان باستان از دیدگاه ارسطو
  • نقد ادبی در روم باستان
  • پی نوشت ها ی فصل اوّل
  • زندگی نامه ی قیصر امین پور
  • گاه شمار زندگی و آثار قیصر امین پور
  • دوره ی اوّل شاعری قیصر ( دهه ی اوّل )
  • از نظر فرم ، شکل و شیوه
  • الگوهای محدود تکرار شونده
  • شتاب زدگی در خلق اثر و تن زدن از بازنویسی های مکرّر و بازبینی های دقیق
  • همسانی ، مشابهت ، اقتباس ، الگوبرداری
  • تسویه حساب های فکری و اعتقادی
  • از مرحوم نصرالله مردانی
  • از مرحوم دکتر قیصر امین پور
  • قصّه ی جنگ
  • هجرت
  • فرصت خموشی
  • دوزخ دنیا
  • گم کرده ی دیرین
  • از این
  • دلا
  • اتّفاق
  • دوره ی دوّم شاعری قیصر ( دهه ی دوّم )
  • دوران سوّم شاعری قیصر ( دهه ی سوّم )
  • دوران کمال شاعر
  • اقبال لاهوری
  • اوضاع سیاسی و اجتماعی در دهه ی اوّل
  • تأثیر اوضاع سیاسی و اجتماعی بر ادبیّات
  • شعر مقاومت و ویژگی های آن
  • قیصر امین پور
  • قیصر و شعر مقاومت
  • غزل تقویم ها
  • شعر آیینی و ویژگیهای آن
  • قیصر و شعر آیینی
  • روز ناگزیر
  • تحوّل در شعر قیصر
  • بنا به گفته ی دکتر امامی
  • فرصت دیدار
  • تحوّل در قالب و فرم ( فضای بیرونی شعر )
  • تحوّل در محتوا و مضمون ( فضای درونی شعر )
  • پی نوشت های فصل دوّم
  • لغات و ترکیبات
  • آبشار پاک تواضع
  • لغات و ترکیبات منظومه ی آیینه های ناگهان
  • در شعر در دواره های (1)
  • در شعر در دواره های (2)
  • او در شعر در دواره های (3)
  • چشم های من
  • رنگ ارغوانی
  • در شعر « همزاد عاشقان جهان (2) »
  • ترکیبات مجموعه ی « دستور زبان عشق »
  • عقاب بسته بال
  • کنایه ها و اصطلاحات عامیانه در شعر
  • طنزهای با محتوا
  • گوناگونی موضوعات
  • زندگی
  • عشق
  • همزاد عاشقان جهان (1)
  • همزاد عاشقان جهان (2)
  • همزاد عاشقان (3)
  • موضوع انتقاد اجتماعی و سیاسی
  • در شعر « آهنگ ناگزیر »
  • پند و اندرزهای اخلاقی
  • در شعر « اخوانیّه »
  • اشعار آیینی
  • نی نامه
  • مهمانی
  • جبهه و جنگ
  • در رباعی « قصّه ی جنگی »
  • نوستالوژی کودکی
  • مرگ اندیشی
  • در شعر لحظه های کاغذی
  • در شعر « زمانه ای دیگر »
  • طنزهای تلخ
  • آفرینش انسان
  • درد و غم
  • در شعر « در دواره های (1) »
  • در دواره های (2)
  • در دواره های (3)
  • در غزل « غمخواری »
  • در رباعی « آشنا »
  • در غزل « الفبای درد »
  • « اعتراض و انزوا »
  • در غزل « آبروی آب »
  • مسائل فلسفی
  • شهید و شهادت
  • بر شانه ی شما
  • صلح و دوستی
  • طرحی برای صلح (1)
  • طرحی برای صلح (2)
  • طرحی برای صلح (3)
  • محور سورئالیستی و آرمان گرایی
  • حدیث نفس
  • نیایش و مناجات
  • در رباعی « نشانی »
  • مضمون بکر
  • وزن ریتمیک در شعر
  • گزینه ی اشعار
  • استفاده از قالب های مُدرن
  • در رابطه با عشق
  • در رابطه با عرفان
  • در رابطه با جنگ
  • استفاده از آیات و روایات در شعر
  • نحوه ی نگرش
  • کنش شاعر
  • واکنش مخاطب
  • نوستالوژی در شعر قیصر
  • اگزیستانسیالیسم دینی در شعر قیصر
  • عینیّت و ذهنیّت در شعر قیصر
  • پی نوشت های فصل سوّم
  • استعاره و تشبیه در اشعار قیصر
  • نمونه هایی از استعاره در مجموعه های « تنفّس صبح ، آینه های ناگهان ، گلها همه آفتاب گردانند و دستور زبان عشق »
  • استعاره در مجموعه ی آینه های ناگهان
  • استعاره در مجموعه « گلها همه آفتاب گردانند »
  • استعاره در مجموعه ی دستور زبان عشق
  • تشبیه در مجموعه ی دستور زبان عشق
  • تکرار در شعر قیصر
  • تکرار در مجموعه تنفّس صبح و در کوچه آفتاب
  • تجسّم
  • این سبز سرخ کیست
  • « در شعری برای جنگ » « تکرار واژه ی شعر »
  • سِفر
  • فصل وصل
  • هجرت
  • دیروز و امروز
  • از این
  • تکرار در مجموعه های آینه های ناگهان
  • هنوز
  • تکرار در مجموعه ی گلها همه آفتاب گردانند
  • تکرار در مجموعه « دستور زبان عشق »
  • شعر نو « همین که گفتم »
  • در غزل « سفر در آینه »
  • در غزل « هر چه شعر گل کنم »
  • در رباعی « ترانه ی بارانی »
  • در دوبیتی نیایش (2)
  • در رباعی « داد دل »
  • تکرار آوایی در شعر قیصر « sond repetion»
  • در شعر نو « همزاد عاشقان جهان (3) »
  • تضمین در اشعار قیصر
  • در « غزل تقویم ها »
  • در رباعی « هنگامه »
  • در شعر نو « در دواره ها »
  • « سطرهای سفید »
  • در شعر نو « باران زرد »
  • در شعر نو « همزاد عاشقان جهان »
  • اشاره به بیتی از حافظ
  • یا به قول خواهرم فروغ
  • حکایت مترسک
  • در شعر « یادداشت های گم شده » پس کجاست ؟
  • در غزل « سرمست رسیدن »
  • در غزل « از چشم تو »
  • در غزل « بر مدار هیچ »
  • در غزل « می خواستم ، ولی ... »
  • در غزل « پیش چشم تو »
  • تضمین از شعر حافظ
  • در غزل « حیرانی »
  • در غزل « اخوانیه »
  • در غزل « عید »
  • اشاره به شعر سیّد حسن حسینی
  • عنصر رنگ آمیزی در اشعار قیصر
  • رنگ سبز
  • رنگ سرخ
  • رنگ زرد
  • رنگ خاکستری
  • رنگ آبی
  • رنگ بنفش
  • پی نوشت های فصل چهارم
  • سهراب سپهری
  • اختلاف اساسی در محتوای شعر قیصر و سهراب
  • تفاوت بعدی
  • اشتراک اساسی در محتوای شعر قیصر و سهراب
  • مقایسه ی کاربرد وزن در اشعار سهراب و قیصر
  • مشترکات در حوزه ی زبان قیصر و سهراب
  • اشتراک مضامین در اشعار قیصر و معاصرانش (دکتر سیّد حسن حسینی و سلمان هراتی )
  • سلمانی هراتی
  • قیصر امین پور
  • از دیگر مضامین مشترک
  • پی نوشت های فصل پنجم
  • نتیجه گیری
  • فهرست منابع
  • فهرست مقاله ها

  مشخصات فنی محصول : پایان نامه ادبیات - پژوهشی درباره دکتر قیصر امین پور
  بررسی تخصصی محصول : پایان نامه ادبیات - پژوهشی درباره دکتر قیصر امین پور
  نظرات کاربران در مورد محصول : پایان نامه ادبیات - پژوهشی درباره دکتر قیصر امین پور

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه