پرتال جامع رشته ادبیات

نام محصول : پایان نامه کارشناسی ارشد ادبیات - مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: ادبیات هفت
قیمت: 250,000 ریال
همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


رشته ادبیات پایان نامه ارشد ادبیات پایان نامه های ارشد ادبیات

  نام محصول : پایان نامه کارشناسی ارشد ادبیات - مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی

  • پیشگفتار
  • بخش اول :انواع نثر در بستر تاریخ ادبیات ( قرن چهارم تا قرن نهم هـ .ق)
  • مقدمه
  • فصل اول :چگونگی شکل گیری نثر مرسل اول
  • چگونگی شکل گیری نثر مرسل دوم
  • ویژگیهای نثر مرسل اول و دوم
  • فصل دوم :چگونگی شکل گیری نثر فنی در بستر تاریخ ادبیات
  • تقسیم بندی نثر موزون به دو دسته
  • ویژگی های نثر موزون مرسل
  • ویژگی های نثر موزون فنی
  • دیدگاه نثر نویسان درباره نثر موزون فنی
  • فصل سوم:نثر فارسی قرن هفتم و هشتم در بستر تاریخ ادبیات
  • جایگاه نثر فارسی در قرن هفتم و هشتم
  • امتزاج نثر موزون مرسل و فنی در قرن هفتم در گلستان سعدی
  • فصل چهارم
  • نثر قرن نهم در بستر تاریخ ادبیات
  • جایگاه زبان فارسی در عهد تیموری
  • بخش دوم
  • جایگاه نثر فارسی در عهد تیموری
  • مقدمه
  • فصل اول
  • بحث لغوی مقامه
  • مقامات در معنی اصطلاحی
  • ویژگی های مقامه
  • فصل دوم
  • گلستان و مقامات
  • وجوه اشتراک گلستان با مقامات
  • وجوه اشتراک گلستان با مقامات « جدال سعدی با مدعی » و « مقدمه کتاب »
  • وجوه اختلاف گلستان و مقامات
  • فصل سوم
  • مقامات حمیدی
  • ارزش مقامات حمیدی در نثر فارسی
  • مقایسه گلستان سعدی و مقامات حمیدی
  • بخش سوم
  • مقایسه ویژگی های سبکی گلستان و بهارستان
  • فصل اول
  • ویژگی های سبکی گلستان سعدی
  • ویژگی های سبکی بهارستان جامی
  • فصل دوم
  • مقایسه ویژگی های سبکی گلستان و بهارستان
  • بخش چهارم
  • مقایسه حکایت های گلستان و بهارستان
  • مقدمه
  • بررسی بابهای گلستان و بهارستان از لحاظ وجوه اشتراک و افتراق
  • تشابه موضوع و مفهوم در حکایت اسکندر مقدونی
  • تقسیم بندی حکایات گلستان و بهارستان در سیرت پادشاهان
  • به شش دسته اصلی از جهت اشتراک و افتراق
  • عشق و جوان
  • موضوع ، شیوه سبک و بلاغت در آداب صحبت
  • سلامت و سلامتی
  • بخشش و بخشندگی
  • قناعت
  • بخش پنجم
  • بررسی آیات ، حدیث و اشعار در گلستان و بهارستان
  • مقدمه
  • بررسی آیات قرآنی در گلستان
  • تاکید مطلب
  • بار معنایی
  • بررسی آیات قرآنی در بهارستان
  • تاکید مطلب
  • بار معنایی
  • بررسی احادیث گلستان
  • تاکید مطلب
  • بار معنایی
  • بررسی احادیث بهارستان
  • تاکید مطلب
  • بار معنایی
  • بررسی اشعار عربی گلستان
  • تاکید مطلب
  • بار معنایی
  • اشاره به آیه و حدیث
  • بررسی اشعار عربی بهارستان
  • تاکید مطلب
  • بار معنایی
  • اشاره به آیه و حدیث
  • نتیجه گیری كلی از پایان نامه

  مشخصات فنی محصول : پایان نامه کارشناسی ارشد ادبیات - مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی
  بررسی تخصصی محصول : پایان نامه کارشناسی ارشد ادبیات - مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی
  نظرات کاربران در مورد محصول : پایان نامه کارشناسی ارشد ادبیات - مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه