پرتال جامع رشته ادبیات

نام محصول : پایان نامه کارشناسی ارشد ادبیات - بررسی فراهنجاری های زبانی شعر شاملو

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: ادبیات هفت
قیمت: 150,000 ریال
همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


رشته ادبیات پایان نامه ارشد ادبیات پایان نامه های ارشد ادبیات شاملو شعر

  نام محصول : پایان نامه کارشناسی ارشد ادبیات - بررسی فراهنجاری های زبانی شعر شاملو

  • مقدمه
  • ساختگرایی
  • زبان و نشانه
  • زبان و گفتار
  • نشانه زبانی
  • رابطه
  • همزمانی و درزمانی
  • نقش های زبان
  • نقش های زبان از دیدگاه یاکوبسن
  • نقش عاطفی
  • نقش ترغیبی
  • نقش ارجاعی
  • نقش فرازبانی
  • نقش همدلی
  • نقش ادبی
  • اشکالات تقسیم بندی یاکوبسن
  • اشکالات تقسیم بندی مارتینه
  • اشکالات تقسیم بندی هلیدی
  • نقش زیبایی آفرینی یا ادبی
  • نقش های زبان هنجار
  • نقش های زبان فراهنجار
  • برجسته سازی ادبی
  • فراهنجاری
  • فراهنجاری واژگانی
  • فراهنجاری نحوی
  • فراهنجاری نوشتاری
  • فراهنجاری معنایی
  • فراهنجاری گویشی
  • فراهنجاری سبکی
  • فراهنجاری زمانی (کهن گرایی)
  • قاعده افزایی
  • پیشینه
  • مقدمه
  • مطالعات زبانشناختی ادبیات در غرب
  • مطالعات زبانشناختی ادبیات در ایران
  • فراهنجاری های زبانی شعر شاملو
  • مقدمه
  • فراهنجاری زمانی یا کهن گرایی
  • کهن گرایی صرفی
  • بکار بردن پسوند جمع ساز "گان"
  • بکار بردن پسوند جمع ساز "ان"
  • کهن گرایی نحوی
  • کاربرد "را" به جای "به"، "با"، و "برای"
  • رعایت "ی" شرط در جملات شرطی
  • افزودن پیشوند "ب" در آغاز فعل برای تأکید
  • بکار بردن "همی" به جای "می"
  • افزودن "ا" در آخر اسم یا اسم مصدر برای تعظیم، تفخیم و تعجب
  • کهن گرایی واژگانی
  • فعل های کهن
  • فعل های ساده
  • فعل های پیشوندی
  • فعل های مرکب
  • عبارت های فعلی
  • اسم های کهن
  • صفت های کهن
  • قیدهای کهن
  • قیود یا ادوات شک وتردید
  • قیود یا ادوات تشبیه
  • قیود و حروف ربط مرکب
  • حرف اضافه های کهن
  • ضمایر کهن
  • ضمایر شخصی
  • ضمایر انعکاسی
  • ضمایر اشاره
  • کهن گرایی معنایی
  • فراهنجاری واژگانی
  • واژگان جدید
  • ترکیبات ابداعی
  • اسم + اسم
  • اسم + صفت
  • صفت + اسم
  • اسم + پسوند
  • پیشوند + اسم
  • پیشوند + صفت
  • اسم + بن فعل
  • صفت + بن فعل
  • حرف اضافه + بن فعل
  • واژگانی ابداعی
  • عبارت های ابداعی
  • فعل های جدید
  • فراهنجاری نحوی
  • جابجایی نهاد
  • جابجایی فعل و عبارتهای فعلی
  • جابجایی قید
  • جابجایی ضمایر منفصل و متصل
  • جابجایی سایر عناصر جمله
  • جابجایی منادا
  • جابجایی جمله پیرو
  • ایجاد فاصله میان اجزای عبارت فعلی
  • حذف عناصر جمله
  • کاربرد واژگان در نقش های متفاوت
  • کاربرد اسم به جای صفت
  • کاربرد صفت به جای صفت
  • کاربرد صفت به جای اسم
  • کاربرد اسم به جای قید
  • استفاده از شناسه فعل به جای فعل
  • فراهنجاری صرفی
  • فراهنجاری معنایی
  • نتیجه گیری

  مشخصات فنی محصول : پایان نامه کارشناسی ارشد ادبیات - بررسی فراهنجاری های زبانی شعر شاملو
  بررسی تخصصی محصول : پایان نامه کارشناسی ارشد ادبیات - بررسی فراهنجاری های زبانی شعر شاملو
  نظرات کاربران در مورد محصول : پایان نامه کارشناسی ارشد ادبیات - بررسی فراهنجاری های زبانی شعر شاملو

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه